Bạn có một dự án xây dựng chúng tôi có thể giúp không?

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý dự án và Xây dựng Phú Thọ được thành lập ngày 10 tháng 02 năm 2007. Với lĩnh vực hoạt động chính là thi công xây dựng: công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật; đầu tư dự án và tư vấn quản lý dự án. Từ khi thành lập cho đến nay Công ty liên tục phát triển nhằm từng bước khẳng định vị thế quan trọng của mình trong lĩnh vực xây dựng nói chung và thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, công nghiệp nói riêng. Với trang thiết bị thi công, quản lý hiện đại và đồng bộ; cùng với đội ngũ quản lý, kỹ thuật có năng lực và nhiều năm kinh nghiệm, luôn phát huy tinh thần năng động sáng tạo, không ngừng đổi mới để phát triển.

Giá Trị Cốt Lõi Của Chúng Tôi

Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý dự án và Xây dựng Phú Thọ mong muốn và sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác để phát triển sản xuất kinh doanh

Dự Án Đã Hoàn Thiện

XEM THÊM