Ông Mai Thiều (Hà Nội) hỏi: Có thể dùng phương án ký điện tử để thay thế việc ký và đóng dấu đỏ lên bản cứng hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công công trình được không? Văn bản nào quy định, hướng dẫn vấn đề này?

 

Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Quy cách hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được quy định tại Điều 21 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, trong đó có quy định về việc ký và đóng dấu vào hồ sơ bản vẽ thiết kế:

“Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên được thể hiện theo các tiêu chuẩn áp dụng trong hoạt động xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, người kiểm tra thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp nhà thầu thiết kế là tổ chức”.

Đề nghị ông Thiều nghiên cứu, thực hiện theo quy định.

Theo Chinhphu.vn | Nguồn: Báo xây dựng

 

Chia sẻ bài viết này, chọn nền tảng của bạn!

Bài Viết Mới

Chuyên Mục

Dự Án

Title

Go to Top